Rezultate

REZULTATE PROIECT

 ,,COLABORARE INTERREGIONAĂ PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ – OCUPARE RURALĂ PRIN FORMARE PROFESIONALĂ ȘI ANTREPRENORIAT,,

 

Formare profesională și antreprenorială:

 După prima fază a activității de consiliere s-au   constitui 46 grupe a cate 15 cursanți (690 cursanți) care au participat la cursurile de calificare:

 • ,,Dulgher – tâmplar –parchetar,, (30 persoane inscrise –30 persoane certificate);
 • ,,Fasonator –mecanic (drujbist),,(30 persoane inscrise –28 persoane certificate);
 • ,,Lucrător in comerț,, (30 persoane inscrise –30 persoane certificate);
 • ,,Zidar-pietrar-tencuitor,, (30 persoane inscrise –30 persoane certificate);
 • ,,Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist,, (30 persoane inscrise –30 persoane certificate);
 • ,,Lucrător social,, (30 persoane inscrise –28 persoane certificate);
 • ,,Operator introducere prelucrare și validare date,,(30 persoane inscrise –27 persoane certificate);
 • ,,Lucrător in prelucrare carne, pește, lapte, conserve,,(30 persoane inscrise –30 persoane certificate);
 • ,,Lucrător in agroturism,, (30 persoane inscrise –30 persoane certificate);
 • ,, Peparator produse din lapte,, (15 persoane inscrise –15 persoane certificate);
 • ,,Operator in prelucrarea legumelor și fructelor,, (15 persoane inscrise –15 persoane certificate);
 • ,,Competențe antreprenoriale,, (390 persoane inscrise – 385 certificate):

Persoanele care au  urmat unul din cursurile prezentate mai sus au beneficiat pe toată durata calificării de suporturi de curs, rechizite şi materiale de instruire.

Cursurile au  respecta raportul 1/3 ore teorie respectiv 2/3 ore aplicații sau sau după caz stagii de practică.

Toate programele de curs au inclus și un modul de protecția mediului și dezvoltare durabilă.

La finalul fiecărui curs participanţii au  susţinut un examen de absolvire şi au  primit certificare.

S-au  furnizat servicii specializate de consultanţă antreprenorială care au pus   accent pe oportunitățile din mediul rural, pentru începerea unei activităţi independente. Programa de antreprenoriat are 80 de ore și  cupinde urmatoarele module: 1.Noțiuni de protecția mediului și dezvoltare durabilă; 2. Procesul antreprenorial; 3. Metode care pot genera idei și oportunități de afaceri; 4. Comunicare; 5. Tipuri de servicii si produse; 6. Modalități de promovare a serviciilor și produselor; 7. Noțiuni de folosire eficientă a calculatorului in gestionarea afacerii; 8.Elaborarea planului de afaceri.

In urma evaluării finale cursanții au obținut un certificat de absolvire, recunoscut la nivel național.

Planurile de afaceri intocmite de către cursanți au  participat la un concurs, și primele 39 au fost  premiate.

 

 • s-au organizat și desfășurat  46 de examene de absolvire al cursurilor și au absolvit din 690 participanți 678 din care 367 femei;
 • s-au acordat 678 subvenții  și s-au eliberat 678 diplome persoanelor care au finalizat cursurile.

 Medierea muncii:

Serviciile de mediere/plasare au vut ca scop punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii unui raport de muncă/serviciu. Mediatorul, a redactat o recomandare (pentru persoanele care corespund locurilor de muncă vacante în scopul participării la selecția organizată de angajatori pentru ocuparea unui loc de muncă/serviciu. Aceasta activitate s-a realizat  pentru toate persoanele participante la activitățile proiectului.

În cadrul acestei activități  au fost contactați 65 angajatori cu locuri de muncă publicate. Aceștia  au completat un chestionar de analiză dupa care s-au organizat intâlniri intre aceștia și persoanele din proiect aflate in căutarea unui loc de muncă in vederea stabilirii de raporturi de munca. În urma activității de mediere 176 persoane și-au găsit un loc de muncă.

Intocmirea documentelor de inființare a firmelor.

In  perioada de implementare a proiectului au fost inființate 39 firme.

39 persoane participante la cursurile de formare profesională din cadrul proiectului au fost sprijinite să deschidă o activitate privată. Activitatea s-a desfășurat conform regulamentului intocmit astfel: s-a organizat un concurs cu tema ,, ,,Cel mai bun plan de afaceri,,. Cursanții care au dorit să se inscrie in concurs  au intocmit și prezentat un plan de afaceri. Acestea au fost evaluate de către o comisie iar premiile s-au stabilite in ordinea descrescătoare notelor obținute.

 Inființarea centrelor de dezvoltare rurală:

In luna februarie 2015 s-au inființat 2 centre  de dezvoltare rurală  de către Sc DBC SRL Drăgășani in localitatea Crețeni, județul Vâlcea și Partenerul S.C. SILVER TRADING S.R.L. – Complexul Dobrogostea in localitatea Merișani, sat  Dobrogostea  judetul Argeș. Aceste centre  facilitează accesul direct pentru orice beneficiar sau potențial beneficiar al sistemului de instruire sau consiliere profesională și consultanță antreprenorială la informațiile disponibile la nivel regional și național -Parteneriate intre cele 2 Centre și Agenți economici sau ONG-uri pentru realzarea unor activități comune de selecție in vederea ocupării, seminarii pe diverse teme, -dezbaterea unor probleme de interes local cu administrații locale -publicarea locurilor de muncă vacante local sau regional -elaborarea de strategii și proiecte locale de dezvoltare rurală sustenabilă.

Comments are closed.